مراکز خرید

مجتمع تجاری ابریشم

مجتمع تجاری ابریشم جایی که می توانید از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را در آن بیابید. پیشنهاد ما به شما در چابهار اما، خرید پتو و ظرف است که به نسبت شهرهای دیگر از قیمت و کیفیت خوبی برخوردار است.

فهرست