جانوران :

طبیعت خاص شهرستان چابهار میزبان گونه های خاص و کمیابی از جانوران است . هم دریا هم خشکی چابهار ، زیستگاه انواع حیوانات است ک بیشتر ما فقط در مستندهای حیات وحش یا کتاب های درسی وصف شان را شنیده ایم ،این جا اما فقط با کمی ذوق و کمی حوصله ، میتوان تنها تمساح ساکن ایران را از نزدیک دید ، میتوان تلاش سنجاب ها برای جمع آوری غذا را تماشا کرد ، میتوان رد پرنده های نام آشنا اما غریب را در آسمان دنبال کرد .جست و جو بیشتر ،یافته های شگفت تری دارد ؛میتوان گله های دلفین را در پهنه اقیانوس یافت ، میتوان شاهد خزیدن لاک پشت ها روی شن های ساحل بود ،میتوان شیر جه عقاب به دل دریا نگاه کرد و میتوان موش و خرگوش یا جربیل و جبیر یا آگاما و مار و بزمجه هندی و شتر بلوچی را به چشم دید