هتل ساحلی ونوس

آدرس هتل: بلوار شهید ریگی- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

هزینه برای اقامت کودکان زیر 6 سال در صورت عدم استفاده از سرویس، رایگان و بالای 6 سال نفر اضافه محاسبه می شود.
پذیرش خانم تنها فقط با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.
پذیرش صیغه نامه معتبر با مهر برجسته امکان پذیر است.
لازم به ذکر است هتل ونوس فاقد آسانسور می باشد.
پارکینگ رایگان در محوطه هتل ( با هماهنگی قبلی )

فهرست