جانوران

خرس سیاه شبگرد

خرس سیاه شبگرد یا یقه دار
گونه ای خرس در اندازه متوسط است است که روی سینه اش علامت سفید به شکل V نقش بسته است.
این خرس بر روی درخت زندگی می کند و در مناطق وسیعی از جنوب آسیا، شمال شرق چین، خاور دور، روسیه و ژاپن زندگی می کند.
خرس سیاه یکی از گونه های جانوری چابهار است که شباهت
ریخت‌شناسانه بسیار زیادی با خرس‌های ما قبل تاریخ دارد
و برخی دانشمندان وی را نیای دیگر گونه‌های امروزی خرس می‌دانند.
خرس سیاه بیشتر گیاه‌خوار و اصولا شبگرد است و بر خلاف دیگر همنوعان خود خواب زمستانی ندارد.
کوهستان های شهرستان نیکشهر یکی از زیستگاه های اصلی این خرس به شمار می رود.

فهرست