مراکز خرید

مجتمع تجاری فردوس

مجتمع تجاری فردوس  یکی از بهترین و معروفترین مراکز خرید در چابهار به حساب می آید که در منطقه آزاد تجاری چابهار قرار گرفته است .

فهرست