مراکز خرید

مجتمع تجاری تیس

چندین سال پیش این قسمت از چابهار چیزی جز کویری خشک و برهوت نبود که به ندرت آدمی را به خود می دید امروزه اما همین کویر خشک و برهوت میزبان مدرن ترین مراکز خرید چابهار شده است، مراکزی که همگی در کنار هم جمع شده و زحمت جستجوی مسافر را کوتاه نموده اند.مجتمع تجاری تیس یکی از این مراکز است که اگر به دنبال مارک و برند نباشید به راحتی می تواند نیازهایتان را برآورده سازد.

فهرست